• تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۳۹ واحد ۷
 • ۰۲۱-۲۶۲۹۳۸۳۰-۱
 • codongeneticgroup@gmail.com
 • سیتوژنتیک

  • Karyotyping

  • FISH

  • CISH

 • مولکولی

  • گروه ژنتیک کدون با بهرمندی از متخصصین ژنتیک مولکولی و پزشکی امکان مشاوره و طراحی پنل انواع بیماری های شایع و نادر ژنتیکی جهت راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ژنتیک برای مراکز تشخیصی را دارد.

molkooli