• تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۳۹ واحد ۷
  • ۰۲۱-۲۶۲۹۳۸۳۰-۱
  • codongeneticgroup@gmail.com

تعیین هویت و تعیین رابطه خویشاوندی مانند پدر فرزندی، مادر فرزندی، خواهری، برادری، خواهر برادری، عموزادگی، خاله زادگی ... .

در سال 1985 تکنیک انگشت نگاری DNA توسط آلک جفری ابداع شد. در دوهه ی اخیر با پیشرفت ژنتیک مولکولی، جهش وسیعی در هر چه دقیق و سریع تر استفاده کردن از این تکنیک در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و ... رخ داده است. امروز این روش از منظر حقوقی نیزمورد وثوق سیستم قضایی کشورهای مختلف از جمله ایران اسلامی نیز میباشد.

بدن تمامی موجودات زنده از جمله انسان از واحدهایی به اسم سلول تشکیل شده است. در درون سلول مواد مختلفی و تعدادی اندامک از جمله هسته و میتوکندری وجود دارد.درون این دو اندامک ماده ژنتیکی وجود دارد که مشخصا در بررسی های ژنتیکی و انگشت نگاری ژنتیکی کاربرد دارند .

hoviyat1

اساس روش تعیین هویت مبتنی بر مشخص کردن وضعیت ژنتیکی یک فرد و مقایسه آن با فرد دیگر و یا نمونه به جا مانده از صحنه جرم و ... می باشد. در انسان از هر کروموزوم دو عدد وجود دارد که به صورت مساوی، نیمی از پدر و نیمی از مادر به ارث میرسد. از قسمت های خاصی از ژنوم شامل توالی های تکراری پشت سرهمی (Short Tandem Repeat (STR به طور معمول و یا VNTRها (Variable Number of Tandem Repeat) برای این نوع از بررسی ها استفاده می شود . امروزه از مارکرهای SNP) Single Nucleotide Polymorphism) در نمونه های پیچیده یا با شرایط خاص نیز استفاده می شود.

اعداد بدست آمده برای هر فرد کاملا اختصاصی بوده و به اصطلاح طرح واره یا انگشت نگاری ژنتیکی نامیده می شود و احتمال شباهت تصادفی دو نفر به یکدیگر با بررسی حداقل 13 مارکر STR ، کمتر از 1 در یک میلیون میلیارد نفر می باشد. شایان ذکر است که این اختلاف در مورد دوقلو های همسان صدق نمی کند و طرحواره به دست آمده از آنها کاملا شبیه است.

در بررسی های فوق بر اساس استانداردهای بین المللی جامعه ژنتیک قانونی (International Society of  Forensic Genetics) و پایگاه داده­ های مرتبط با آن عمل می شود و در موارد خاص جهت تایید نتایج بدست آمده می توان از آن بهره گرفت.

hoviyat2

روش دیگر استفاده از میتوکندری می باشد. در این روش می توان قرابت از طرف مادر یا زنان فامیل را مشخص کرد. همانطور که اشاره شد میتوکندری دیگر اندامک داخل سلولی است که دارای ماده ژنتیکی میباشد ولی ماده ژنتیکی آن توارث مادری دارد و از مادر به فرزندان (چه دختر و چه پسر) به ارث میرسد. پس اگر افراد دارای مادر مشترک یا جد مادری مشترک باشند دارای علایم یکسانی بر روی میتوکندری خود خواهند بود.

روش دیگر استفاده از STR های کروموزومY و X می باشد. کروموزوم Y در مردان وجود دارد و X در زنان و مردان، پس کروموزوم Y از پدر به پسران منتقل می شود. لذا از این روش می توان قرابت افراد ذکور یا مردان خانواده را مشخص کرد. مثلا رابطه عموزادگی و امثالهم .

بخش تعیین هویت گروه  ژنتیک کدون با پیشرفته ترین دستگاههای تعیین هویت ژنتیکی بر اساس روش های فوق آمادگی دارد تا تست های :

  • Identifiler (STR) ABI

  • Y-Filer (STR) ABI

  • X-filer (STR) ABI

  • Minifiler (STR) ABI

  • Mt-DNA Analysis

  • جهت تعیین روابط: پدر فرزندی، مادر فرزندی، رابطه والدینی ( مثلاً برای موارد تعویض در بیمارستان) ، برادری، خواهری، خواهر-برادری، نوه گی، عمو زادگی، تعیین طرح واره به آزمایشگاه ها خدمت رسانی کند. بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند قبل از تشکیل پرونده در دادگاه ها از صحت ادعا و یا گمان خود مطلع شوند و در صورت لزوم، شکایت صورت گیرد. در بسیاری از موارد در این مراحل متوجه می شوند که گمان آنها درست نبوده و لزومی به شکایت و یا اقدام خاص ندارند و حتی باعث اطمینان خاطر آنها می شود.

نکته: گروه ژنتیک کدون در صورت نیاز صرفا خوانش و آنالیز قطعات DNA با استفاده از نرم افزار GeneMapper® ID Software Version 3.2 - Applied Biosystems برای آزمایشگاه ها با بالاترین کیفیت انجام می دهد.

تذکر : لازم به ذکر است که گواهی این مرکز صرفا جهت اطلاع خانواده صادر می شود و چنانچه خانواده نیاز به گواهی رسمی و قانونی دارند می بایست از طریق دادگاه به سازمان پزشکی قانونی و یا دیگر مراجع قانونی معرفی شوند تا آزمایشات فوق انجام و رسماً به دادگاه اعلام شود.