• تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۳۹ واحد ۷
  • ۰۲۱-۲۶۲۹۳۸۳۰-۱
  • codongeneticgroup@gmail.com

این سونوگرافی نوعی غربالگری است که غربالگری آنومالی جنینی نامیده میشود و به معنی جست وجو درباره مشکلات عمده در آناتومی جنین می باشد و تک تک اعضای حیاتی جنین مثل قلب ، مغز ، کلیه ، معده و …بررسی میشود تا طبیعی بودنشان تایید شود . در کل هر گونه ناهنجاری را در بدن جنین مشخص می کند و سوراخهای قلب ، بطن های مغز و … را هم چک میکند.

بهترین زمان انجام سونوگرافی آنومالی اسکن

سه ماهه دوم بارداری از هفته 14 بارداری آغاز می شود و تا هفته 28 ادامه می یابد.از آنجا که بر اساس قوانین سقط‌ درمانی با محاسبۀ تاریخ اولین روز قاعدگی فقط تا هفتۀ ۱۹ امکان‌پذیر است، سونوگرافی آنومالی بین هفته های 16 تا 18 بارداری انجام می شود تا در صورت وجود مشکلی که نیاز به ختم بارداری دارد، این امکان برای والدین وجود داشته باشد تا قانونی اقدام کنند .

موارد بررسی سونوگرافی آنومالی اسکن

1- ساختار و شکل سر جنین : بررسی مشکلات مغزی که نادر است .
2- صورت جنین : بررسی شکاف لب و شکاف کام در داخل دهان جنین که به سختی دیده می شود.
3- ستون فقرات جنین : بررسی مقطعی ستون فقرات و طول آن برای اطمینان از هم راستایی استخوان ها و پوشش پوست بر روی ستون فقرات پشت.

4- دیواره شکم جنین : بررسی پوشیده شدن تمام اندام های داخلی با استفاده از دیواره شکم ، همچنین بررسی جفت، بند ناف و آب دور جنین
5- قلب جنین : بررسی دریچه های قلب و رگهای اصلی و شریانها
6- شکم جنین : گاهی جنین مقداری از آب دور خود را قورت می دهد که به صورت حباب های سیاه رنگ در شکم جنین دیده می شود.

7- کلیه های جنین : بررسی کلیه ها ، کالیسها یا لگنچه و … و بررسی حرکت ادرار به داخل مثانه
8- دست ها، پاها و بازوهای جنین : بررسی تعداد انگشتان دست و پاها و چسبندگی آنها و …
9- معده جنین : گاهی جنین مقداری ازمایع آمنیوتیک که درآن قرار گرفته را قورت میدهد ، که درمعده اش به عنوان یک حباب سیاه دیده می شود.
10- تعیین جنسیت جنین
11- جفت : بررسی موقعیت جفت و نوع و گرید آن و رگهای خونی بندناف

12- مایع آمنیوتیک : بررسی مقدار آب دور جنین تا برای حرکت جنین مقدار کافی آب وجود داشته باشد.
در طی سونوگرافی آنومالی اسکن، بخش هایی از بدن برای بررسی رشد جنین اندازه گیری می شود :
– دور سر (HC)
– دور شکم (AC) : جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است که محیط دور شکم رشد نکرده و فقط سر رشد کرده است .
– استخوان ران یا ران (FL)
– اندازه گیری قطر سر یا BPD
– بررسی (F.O ) یا اکسی پوتو فرونتال فقط در الیگوسفالی اندازهگیری میشود .
– اندازه گیری ها باید متناسب با آنچه در این ماه انتظار می رود و زمان زایمان باشد. اگر اختلاف بین اندازه ها بیش از دو هفته باشد ، نیاز به بررسی و آزمایشهای بیشتر است.

برخی مشکلات راحت در سونوگرافی دیده می شوند و برخی دیگر به راحتی دیده نمی شوند. ممکن است این مشکلات جدی و یا قابل درمان باشند. اگر بیماری یا ناهنجاری قابل درمان مطرح باشد پزشک از آن مطلع می شود و در هنگام زایمان مراقبت های لازم را فراهم می کند. و اگر مشکلات جدی مطرح باشد گرچه نادر هستند ولی خانواده ها با تصمیم گیری سخت تر از همه مواجه می شوند که بارداری را ادامه بدهند یا نه.